Kontakt

captcha
mateco Slovakia s.r.o.
+421 (0)45 5410763
info@matecoslovakia.sk
Hronská 27, 962 31 Sliač

IČO: 36620114
IČ DPH: SK2020083076

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 8576/S, oddiel s.r.o.

Banka: ČSOB Banka
Č.ú.: 4017766094/7500

Konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Paulíny E-mail: vladimir.pauliny@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)905 275 614
DISPEČING PRENÁJMU
Pobočky - Sliač, ZA, PO  Miroslav Gondáš E-mail: rental@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)907 876 407
Pobočky - BA, NR  Nikola Karkeszová  E-mail rental.ba@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)918 119 200
PRENÁJOM
Bratislavský a Trnavský kraj Ing. Martin Paulík E-mail: martin.paulik@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)915 847 148
Nitriansky a Trenčiansky kraj Ing. Peter Kollár E-mail: peter.kollar@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)918 925 230
Žilinský kraj Erik Dvorožňák E-mail: erik.dvoroznak@matecoslovakia.sk Mob.:  +421 (0)945 351 300
Banskobystrický kraj Ján Rendek E- mail: jan.rendek@matecoslovakia.sk Mob: +421 (0)945 351 301
Košický a Prešovský kraj Radovan Bretz E-mail: radovan.bretz@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)945 351 302
PREDAJ
Celá Slovenská republika Jozef Ďurica E-mail: jozef.durica@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)915 984 421
SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY
Hlásenie porúch - objednávky servisu E-mail: servis@matecoslovakia.sk    
Vedúci servisu Milan Gondáš E-mail: milan.gondas@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)905 979 484
Koordinátor servisu Július Žilka E-mail: julius.zilka@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)908 296 470
Náhradné diely, fakturácia ND Radoslav Podušel E-mail: radoslav.podusel@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)918 925 228
FINANČNÉ ODDELENIE
Zasielanie faktúr elektronicky E-mail: faktury@matecoslovakia.sk    
  E-mail: invoice@matecoslovakia.sk    
Hlavný účtovník Ing. Andrea Pecníková E-mail: andrea.pecnikova@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)905 246 116
Účtovník Anna Paulínyová E-mail: anna.paulinyova@matecoslovakia.sk Mob.: +421 (0)915 984 420

 

KONTAKTY NA POBOČKY:
mateco Slovakia s.r.o Bratislava Nitra Žilina Prešov
Hronská 27 Triblavinská 3191 (areál Autolandia) Štúrová 148 (areál DYNAMIK) Štrková 19 Petrovianska 32
962 31 Sliač 900 25 Chorvátsky Grob 949 01 Nitra 010 09 Žilina 080 05 Prešov
  Príjazd od:   Ivanka pri Dunaji      
Mob.: +421 (0)945 351 301 Mob.: +421 (0)915 847 148 Mob.: +421 (0)918 925 230 Mob.: +421 (0)945 351 300 Mob: +421 (0)945 351 302
jan.rendek@matecoslovakia.sk martin.paulik@matecoslovakia.sk peter.kollar@matecoslovakia.sk erik.dvoroznak@matecoslovakia.sk  radovan.bretz@matecoslovakia.sk