Slovenská republika

Kontaktné údaje

STATECH SLOVAKIA s.r.o.
Hronská 27
962 31 Sliač

Telefón: +421 (0)45 5410763
E-mail: info@statechslovakia.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36620114
IČ DPH: SK2020083076

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 8576/S, oddiel s.r.o.

Banka: ČSOB Banka
Č.ú.: 4017766094/7500

Prevádzka Bratislava

Triblavinská 3191 (areál Autolandia)
900 25 Chorvátsky Grob
Príjazd od: Ivanka pri Dunaji

PRENÁJOM

Obchodný zástupca

Ing. Martin Paulík
E-mail: paulik@statechslovakia.sk
Mob.: +421 (0)915 847 148

PREDAJ

Obchodný zástupca

Ing. Peter Kollár
E-mail: kollar@statechslovakia.sk
Mob.: +421 (0)918 925 230

Prevádzka Nitra

Štúrová 148 (areál DYNAMIK)
949 01 Nitra

PRENÁJOM

Obchodný zástupca

Ing. Peter Kollár
E-mail: kollar@statechslovakia.sk
Mob.: +421 (0)918 925 230

PREDAJ

Obchodný zástupca

Ing. Peter Kollár
E-mail: kollar@statechslovakia.sk
Mob.: +421 (0)918 925 230

Prevádzka Žilina

Štrková 19
010 09 Žilina

PRENÁJOM

Obchodný zástupca

Jozef Ďurica
E-mail: durica@statechslovakia.sk
Mob.: +421 (0)915 984 421

PREDAJ

Obchodný zástupca

Jozef Ďurica
E-mail: durica@statechslovakia.sk
Mob.: +421 (0)915 984 421

Prevádzka Prešov

pripravujeme