Nožnicové plošiny

Samohybné nožnicové plošiny sú vhodné pre práce, kedy pracovný priestor umožňuje stroju pohyb kolmo nahor. Väčšina strojov sa vyznačuje vysokou nosnosťou v koši. U týchto strojov nie je zaručený väčší stranový dosah. Podľa prostredia použitia ich delíme na elektrické a dieselové.

Samohybné nožnicové elektrické pracovné plošiny sú vhodné pre práce na pevných nosných podkladoch. Napríklad vnútrajšky objektov, betónové, asfaltové a vydláždené plochy so sklonom do 3°.  Zariadenia sa pohybujú vo svojej maximálnej pracovnej výške a signalizujú prekročenie nebezpečného náklonu. U väčšiny zariadení je možné rozšíriť pracovný kôš o tzv. predĺženie. Takto zväčšené rozmerné koše umožňujú vykonávať práce aj väčšiemu počtu pracovníkov v ďaleko väčšom zábere. Elektrické nožnicové pracovné plošiny sú nabíjané vstavanou nabíjačkou. Denná doba nabíjania je minimálne 8 hodín nepretržite, potom je možné so strojom pracovať 8-10 hod.

Samohybné nožnicové dieselové pracovní plošiny sú vhodné pre práce na spevnených i nespevnených podkladoch. Pre tieto práce sú prispôsobené pohonom 4x4 a výkyvnými nápravami. Pre prácu v teréne sú vybavené hydraulickými podperami s vysokou výškou zdvihu. Zariadenia sa pohybujú vo svojej maximálnej pracovnej výške a signalizujú prekročenie 3° nebezpečného náklonu.  U väčšiny zariadení je možné rozšíriť pracovný kôš o tzv. predĺženie. Takto zväčšené rozmerné koše umožňujú vykonávať práce aj väčšiemu počtu pracovníkov v ďaleko väčšom zábere. Dieselové plošiny sa  vyznačujú veľkou veľkosťou pracovného koša a súčasne veľkou nosnosťou. Zdrojom pohonu sú výkonné dieselové motory, ktoré umožňujú stroju pohyb aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Elektrické

Typ Nosnosť Pracovná výška Výsuv podlahy Pohon Prospekt
GS 1532 272 kg 6.6 m 0.91 m Aku pdf Technické parametre GS 1532
GS 1930 227 kg 7,8 m 0,91 m Aku pdfTechnické parametre GS 1930
GS 1932 227 kg 7.8 m 0.91 m Aku pdf Technické parametre GS 1932
GS 2032 363 kg 8.1 m 0.91 m Aku pdf Technické parametre GS 2032
GS 2632 227 kg 9.92 m 0.91 m Aku pdf Technické parametre GS 2632
GS 2646 454 kg 9.92 m 0.91 m Aku pdf Technické parametre GS 2646
GS 3246 318 kg 11.75 m 0.91 m Aku Technické parametre GS 3246
GS 4047 350 kg 13.75 m 0.91 m Aku  Technické parametre GS 4047
S171-12 E 400 kg 17.10 m 1.00 m Aku  Technické parametre S171-12E
HL-190 E12  500 kg 18.80 m 0,96 m Aku  Technické parametre HL-190 E12
HL-220 E12 500 kg 21.70 m 0,96 m Aku  Technické parametre HL-220 E12

Dieselové

Typ Nosnost Max. výška Výsuv podlahy Zdroj Prospekt
GS 3268 RT 454 kg 11.75 m 1.52 m Diesel Technické parametre GS 3268 RT
GS 3369 RT 454 kg 11.75 m 0,91 m Diesel Technické parametre GS 3369 RT
GS 3384 RT 1134 kg 12.06 m 1.52 m / 1.22 m Diesel pdf Technické parametre GS 3384 RT
GS 3390 RT 1134 kg 12.06 m 1.52 m / 1.22 m Diesel pdf Technické parametre GS 3390 RT
GS 4069 RT 363 kg 14.2 m 0.91 m Diesel Technické parametre GS 4069 RT
GS 4390 RT 680 kg 15.11 m 1.52 m / 1.22 m Diesel Technické parametre GS 4390 RT
GS 5390 RT 680 kg 18.15 m 1.52 m / 1.22 m Diesel pdf Technické parametre GS 5390 RT